Aan de Belboom

Opgeleverd 2005
4,5 meter hoog, brons
Woonwijk gemeente Onderbanken (Limburg)

De dansende vrouw straalt vreugde uit. De naam verwijst naar een abelenbosje door ooit gesitueerd. Een abeel licht wit op in de wind. Vandaar de witte duiven die ook lijken op lover. Het beeld is een soort van anti-vogelverschrikker. Het visuele belletje rinkelt niet echt om de vogels niet te verjagen.
..


home

expo

overzicht

cursus

cv

literatuur

contact